Κλούρα Ευαγγελία (αρ. μητρώου: 192)


Διεύθυνση:

Οδός: Βασ. Κωνσταντίνου
Αριθμός: 87
Πόλη: Άρτα
Τ.Κ.: 47132
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2681400356
Κινητό: 6936930706
Email: info@klr-translations.gr
Ιστοσελίδα: https://klr-translations.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Kloura Evangelia (registration number: 192)


Διεύθυνση:

Street: Vas. Konstantinou street
Number: 87
City: Arta
Postal Code: 47132
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2681400356
Mobile: 6936930706
Email: info@klr-translations.gr
Website: https://klr-translations.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top