Μάγκρα Χρυσάνθη (αρ. μητρώου: 194)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.: 11525
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 306945606772
Email: crisamagra@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Qualified language services provider with 10+ years of experience, specialised in transcreation, copywriting, content creation, website translation, localisation, as well as translation in the fields of international organisations, the medical/pharmaceutical industry and advertising (English, French, Greek)

Εξειδικεύσεις:

Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ
Διεθνείς/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., 2005

MSc in Translating and Conference Interpreting,, 2005

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Wordbee

Επιστροφή

Magkra Chrysanthi (registration number: 194)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code: 11525
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 306945606772
Email: crisamagra@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: English, Greek.

Qualified language services provider with 10+ years of experience, specialised in transcreation, copywriting, content creation, website translation, localisation, as well as translation in the fields of international organisations, the medical/pharmaceutical industry and advertising (English, French, Greek)

Specialisations:

Information Technology
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Marketing
International & European Institutions

Degrees:

MSc in Translating and Conference Interpreting,, (former) School of Business and Languages, Heriot-Watt Unviersity, 2005

University Degree in Translation , Ionian University, 2005

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Wordbee

Επιστροφή
Go to Top