Φραγκιαδάκης Ιωάννης (αρ. μητρώου: 195)


Διεύθυνση:

Οδός: Π. Μπενάκη
Αριθμός: 2-4
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11471
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2106444761
Κινητό: 6947906464
Email: idfragkiadakis@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση, 2011

Πτυχίο Διερμηνείας, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace

Επιστροφή

Fragkiadakis Ioannis (registration number: 195)


Διεύθυνση:

Street: P. Benaki Str.
Number: 2-4
City: Athens
Postal Code: 11471
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2106444761
Mobile: 6947906464
Email: idfragkiadakis@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.

Value-driven qualified translator & conference interpreter striving for "quality that makes sense". Reliable professional with 7+ years of experience as a freelance and in-house translator in corporate and multilingual settings, bringing together perseverance, high scrutiny and a pragmatic approach to translation. Life-long learning enthusiast at the end of the day.

Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007

Master's Degree in Legal, Economic and Political Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace

Επιστροφή
Go to Top