Παπαδάτου Αθηνά (αρ. μητρώου: 198)


Διεύθυνση:

Οδός: Δεσύλλα
Αριθμός: 14
Πόλη: Ζάκυνθος
Τ.Κ.: 29100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2695022070
Κινητό: 6972144011
Email: contact@translationart.gr
Ιστοσελίδα: https://www.translationart.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Τεχνολογία Πληροφορικής
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2009

Μεταπτυχιακό στην ισπανική γλώσσα και ισπανόφωνη λογοτεχνία, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB), 2011

Πτυχίο Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017
WordFast

Επιστροφή

Papadatou Athena (registration number: 198)


Διεύθυνση:

Street: Desylla & Karvela st.
Number: 14
City: Zakynthos
Postal Code: 29100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2695022070
Mobile: 6972144011
Email: contact@translationart.gr
Website: https://www.translationart.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Natural Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

Master in Spanish Language and Hispanic Literature, Universitat Autònoma de Barcelona, 2011

Degree in Environmental Technology, TEI of Ionian Islands, 2018

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017
WordFast

Επιστροφή
Go to Top