Σταφυλιά Δήμητρα (αρ. μητρώου: 20)


Διεύθυνση:

Οδός: Χαϊμαντά
Αριθμός: 39
Πόλη: Χαλάνδρι
Τ.Κ.: 15234
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2106840212
Κινητό: 6932634181
Email: glox@otenet.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Project management experience in marcom localisation. Greek Linguist Specialist for medical devices. Freelancer offering translation, editing, proofreading and quality assessment services in IT/software, human rights, medical devices, automotive etc.

Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1997

Programme in Translation Studies, 1997

MA European Business and Languages, 1998

European MA in Human Rights and Democratization, 2008

15th Academy Session, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Alchemy Catalyst 11
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast

Επιστροφή

Stafilia Dimitra (registration number: 20)


Διεύθυνση:

Street: Haimanta
Number: 39
City: Halandri
Postal Code: 15234
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2106840212
Mobile: 6932634181
Email: glox@otenet.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Italian.

Target Languages: English, Greek.

Project management experience in marcom localisation. Greek Linguist Specialist for medical devices. Freelancer offering translation, editing, proofreading and quality assessment services in IT/software, human rights, medical devices, automotive etc.

Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1997

Programme in Translation Studies, Department of Linguistics and International Studies, University of Surrey, 1997

MA European Business and Languages, Business School, South Bank University, 1998

European MA in Human Rights and Democratization, Venice and Bratislava, Comenius University, 2008

15th Academy Session, European Public Law Organization, 2009

CAT Software:

Across
Alchemy Catalyst 11
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
WordFast

Επιστροφή
Go to Top