Ζιώγα Μαρία (αρ. μητρώου: 201)


Διεύθυνση:

Οδός: Σαρπηδώνος
Αριθμός: 10
Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6948821419
Email: mairoulazioga31@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ισπανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Zioga Maria (registration number: 201)


Διεύθυνση:

Street: Sarpidonos
Number: 10
City: Alexandroupoli
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6948821419
Email: mairoulazioga31@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Spanish.

Target Languages: English, Spanish, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top