Κλείτου Γιόλα (αρ. μητρώου: 206)


Διεύθυνση:

Οδός: Λυσίππου
Αριθμός: 7
Πόλη: Λευκωσία
Τ.Κ.: 2328
Χώρα: CY Κύπρος

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 0035799437963
Κινητό: 0035799437963
Email: yiolaklitou@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: https://www.cyprustranslationservices.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1996

Μεταπτυχιακό Διερμηνείας Συνεδρίων, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Klitou Yiola (registration number: 206)


Διεύθυνση:

Street: Lysippou
Number: 7
City: Nicosia
Postal Code: 2328
Country: CY Cyprus

Contact Information

Telephone: 0035799437963
Mobile: 0035799437963
Email: yiolaklitou@cytanet.com.cy
Website: https://www.cyprustranslationservices.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1996

Conferences Interpretation Master, University of Cyprus, 2004

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top