Καραγιαννίδη Παναγιώτα (αρ. μητρώου: 207)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947914380
Email: pennytxgmd@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο στη Μετάφραση, 2012

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
XTM
Smartling
SmartCat

Επιστροφή

Karagiannidi Panagiota (registration number: 207)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947914380
Email: pennytxgmd@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

MA in Economic, Legal and Political Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

Across
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT
XTM
Smartling
SmartCat

Επιστροφή
Go to Top