Παπαγεωργίου Ευμορφία (αρ. μητρώου: 208)


Διεύθυνση:

Οδός: Ολ. Αγνώντα
Αριθμός: 5
Πόλη: Βόλος
Τ.Κ.: 38221
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2421055407
Κινητό: 306948946545
Email: evmorfiapap@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.wordingstranslations.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ιταλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Επαγγελματίας μεταφράστρια από το 1998: Νομικά, Οικονομικά, Τεχνικά Κείμενα & Κείμενα Μάρκετινγκ. Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ελληνικά. Τραπεζική υπάλληλος και προϊσταμένη σε δύο ελληνικές τράπεζες από το 1999–2004 με ευρεία γνώση χρηματοοικονομικής και τραπεζικής ορολογίας. Μέλος της ομάδας που μετέφρασε τα τεχνικά πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1998

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Papageorgiou Evmorfia (registration number: 208)


Διεύθυνση:

Street: Ol. Agnonta
Number: 5
City: Volos
Postal Code: 38221
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2421055407
Mobile: 306948946545
Email: evmorfiapap@yahoo.com
Website: http://www.wordingstranslations.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Italian, French.

Target Languages: Greek, English.

"Freelance translator since 1998: Legal, Financial, Technical & Marketing Texts. Working languages English, Italian, French and Greek. Bank Supervisor and Legal & Financial Auditor (1999-2004) with extensive financial and banking terminology knowledge. Member of the team that translated the EU Technical Standards into Greek for the Hellenic Organization for Standardization (ELOT S.A.)."

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Natural Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1998

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top