Πετροχείλου Μαρία (αρ. μητρώου: 209)


Διεύθυνση:

Οδός: Ομήρου
Αριθμός: 6
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10564
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2118009612
Κινητό: 6972928735
Email: maria.petrocheilou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.conferenceinterpreters.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Γερμανική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Ιταλική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Γερμανική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική.

Εργάζεται ως επαγγελματίας μεταφράστρια από το 1996 και ως διερμηνέας συνεδρίων από το 1998 με γλώσσες εργασίας την αγγλική, την ιταλική, τη γερμανική και τη γαλλική και με περισσότερες από 1200 ημέρες συνεδριακής διερμηνείας στο ενεργητικό της. Έχει εργαστεί στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Aπό το 2005 έως το 2011 δίδασκε διερμηνεία συνεδρίων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης εργαστεί ως επισκέπτρια εκπαιδεύτρια στο μεταπτυχιακό διερμηνείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από το 2016 έως αρχές του 2018 ασχολήθηκε με την εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων που θα απασχοληθούν στις διαδικασίες ασύλου αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια (ΣΜΑ, Solidarity Now) υπό την αιγίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ. Από το Φεβρουάριο 2018 εργάζεται ως διδάσκουσα διερμηνείας στο μεταπτυχιακό διερμηνείας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στην Αθήνα. Είναι πλήρες μέλος του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥΔΙΣΕ), τακτικό μέλος της Ιταλικής Ένωσης Επαγγελματιών Διερμηνέων Συνεδρίων (ASSOINTERPRETI), επίσημη μεταφράστρια (πλήρες μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ) και πλήρες μέλος της ΠΕΜ.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1992

Πτυχίο Διερμηνείας, 1998

Μagister Artium στις Νεοελληνικές Σπουδές, 2002

Master of Advanced Studies στην Εκπαίδευση Διερμηνέων, 2007

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Petrocheilou Maria (registration number: 209)


Διεύθυνση:

Street: Omirou
Number: 6
City: Athens
Postal Code: 10564
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2118009612
Mobile: 6972928735
Email: maria.petrocheilou@gmail.com
Website: http://www.conferenceinterpreters.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, German, Italian.

Target Languages: Greek, Italian, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek, German, Italian.

Target Languages: Greek, English, Italian.

Maria Petrocheilou is a qualified conference interpreter (1998, S.S.L.M.I.T., University of Trieste). She has been working as a translator since 1996 and as a conference interpreter since 1998. Currently she has over 1200 days of conference interpreting. She has specialized in legal interpreting (ETI, University of Geneva) and delivered speeches and lectures on court interpreting. Since 2016 she has been training community and court interpreters with great success in the framework of community interpreting training programs (SMA, Solidarity Now). From 2005 to 2011 she taught conference interpretation at the Department of Foreign Languages of Translation and Interpretation (DFLTI) of the Ionian University and in 2011 she worked as a visiting interpreters’ trainer in the framework of the Master’s Degree in Conference Interpretation of the Aristotle University of Thessaloniki. Since 2018 she has been working as an interpreting trainer for the Master's program of conference interpreting of the University of Strasbourg in Athens. She is currently writing her PhD thesis on the theory of interpreting. She is an official translator (full member of PEEMPIP, PEM, SYDISE (Hellenic Association of Conference Interpreters) and ASSOINTERPRETI (Italian Association of Professional Conference Interpreters).

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Marketing

Degrees:

Degree in French Language and Philology, University of Athens, 1992

Degree in Interpreting, School of Interpreters Translators, University of Trieste, 1998

Magister Artium in Modern Greek Studies, Freie Universität Berlin, 2002

Master of Advanced Studies in Interpreters' Training, School of Translators Interpreters, University of Geneva, 2007

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top