Παναγάκου Σταυρούλα (αρ. μητρώου: 210)


Διεύθυνση:

Οδός: Βασιλείου Μελετίου
Αριθμός: 2
Πόλη: Νέος Κόσμος
Τ.Κ.: 11745
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6997607544
Email: stpanagakou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Panagakou Stavroula (registration number: 210)


Διεύθυνση:

Street: Vasileiou Meletiou
Number: 2
City: Neos Kosmos
Postal Code: 11745
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6997607544
Email: stpanagakou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Bengali, French, Greek.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, English.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Economics, Commerce, Finance

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2013

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top