Βαφειαδάκη Χρυσούλα (αρ. μητρώου: 211)


Διεύθυνση:

Πόλη: Νέο Ηράκλειο
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6979622579
Email: chryssoula-vafeiadaki@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2004

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2012

Πτυχίο Νομικής Επιστήμης, 2013

Μεταπτυχιακός τίτλος Μάστερ 2 Γεωπολιτικής, 2010

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μάστερ 2 στις Γλωσσικές Επιστήμες / Επιστήμες της Μετάφρασης, 2013

Πτυχίο Διερμηνείας, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Vafeiadaki Chrysoula (registration number: 211)


Διεύθυνση:

City: Neo Irakleio
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6979622579
Email: chryssoula-vafeiadaki@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Literature
Medicine and Pharnacy

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2004

University Degree in French Language and Literature , National and Kapodistrian University of Athens, 2012

University Degree in Law, Université Paris XIII, 2013

Master's Degree in Geopolitics, Université Paris I Panthéon - Sorbonne / Ecole Normale Supérieure (Paris, Ulm), 2010

Master's Degree in Translation Science, Université de Caen Basse Normandie, 2013

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top