Αλμπάλα Φωτεινή (αρ. μητρώου: 213)


Διεύθυνση:

Οδός: Γ. Κοτζιά
Αριθμός: 6
Πόλη: Μαρούσι
Τ.Κ.: 15126
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6978259222
Email: almpala.f@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μετάφρασης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
OpenTM2
Passolo
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Translation Workspace
WordFast
Wordfast Classic
XTM

Επιστροφή

Almpala Foteini (registration number: 213)


Διεύθυνση:

Street: G. Kotzia
Number: 6
City: Marousi
Postal Code: 15126
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6978259222
Email: almpala.f@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

MA in Specialized Translation, DFLTI, Ionian University, 2017

CAT Software:

Memsource
OpenTM2
Passolo
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDLX
Translation Workspace
WordFast
Wordfast Classic
XTM

Επιστροφή
Go to Top