Τίλλη Μαριλεία (αρ. μητρώου: 215)


Διεύθυνση:

Οδός: Ζωναρά
Αριθμός: 14
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11472
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6984379933
Email: tilli.mar2@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Ισπανική, Πορτογαλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Ισπανική.

Απόφοιτη του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΞΓΜΔ) στις κατευθύνσεις Μετάφρασης και Διερμηνείας. Εργάζομαι ως μεταφράστρια νομικών, κοινοτικών και άλλων κειμένων καθώς και ως διερμηνέας συνεδρίων (Αγγλικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Αγγλικά και Ισπανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Ισπανικά).

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Πτυχίο Διερμηνείας, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Tilli Marilia (registration number: 215)


Διεύθυνση:

Street: Zonara
Number: 14
City: Athens
Postal Code: 11472
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6984379933
Email: tilli.mar2@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, Spanish, Portuguese, French.

Target Languages: English, Greek, Spanish.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek, Spanish.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top