Χαβέλα Θεώνη (αρ. μητρώου: 220)


Διεύθυνση:

Οδός: Καββαθά
Αριθμός: 62
Πόλη: Ζωγράφου
Τ.Κ.: 15773
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6970469732
Email: chavela_theoni@outlook.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο στη Μετάφραση, 2010

Πτυχίο στη Διερμηνεία, 2013

Μάστερ στη Διερμηνεία, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
WordFast
Wordfast Pro 4

Επιστροφή

Chavela Theoni (registration number: 220)


Διεύθυνση:

Street: Kavvatha
Number: 62
City: Zografou
Postal Code: 15773
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6970469732
Email: chavela_theoni@outlook.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Italian, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: English, Greek.


Specialisations:

Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2013

MA in Interpreting, University of Strasbourg/City Unity College, 2013

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
WordFast
Wordfast Pro 4

Επιστροφή
Go to Top