Καλοφωλιά Μυρτώ (αρ. μητρώου: 223)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα - Κέντρο
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6938853122
Email: kalofoliamyrto@yahoo.com
Ιστοσελίδα: https://www.truetranslation.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

MA στην Πολιτιστική Διαχείριση

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ

Επιστροφή

Kalofolia Myrto (registration number: 223)


Διεύθυνση:

City: Athens - City centre
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6938853122
Email: kalofoliamyrto@yahoo.com
Website: https://www.truetranslation.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, French, English.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007CAT Software:

MemoQ

Επιστροφή
Go to Top