Τσάτσου Μαριάννα (αρ. μητρώου: 224)


Διεύθυνση:

Οδός: Hochstraße
Αριθμός: 25
Πόλη: Βερολίνο
Τ.Κ.: 13357
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 0049017677987377
Email: tsatsou.marianna@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Μεταπτυχιακό στην «Επιστήμη της μετάφρασης», 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Tsatsou Marianna (registration number: 224)


Διεύθυνση:

Street: Hochstraße
Number: 25
City: Berlin
Postal Code: 13357
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone:
Mobile: 0049017677987377
Email: tsatsou.marianna@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

MA in Translation Science, DFLTI, Ionian University, 2016

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top