Δουκάκη Μαρία-Λουΐζα (αρ. μητρώου: 226)


Διεύθυνση:

Οδός: Σιναράδες
Αριθμός: -
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49084
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2661054556
Κινητό: 6944940219
Email: info@translinguamld.gr
Ιστοσελίδα: http://www.translinguamld.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Ονομάζομαι Μαρία-Λουΐζα Δουκάκη και είμαι απόφοιτη του Ιονίου Πανεπιστημίου Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. από το 2004. Έκτοτε εργάζομαι ως πτυχιούχος μεταφράστρια με γλώσσες εργασίας τα Γερμανικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Ελληνικά και το γραφείο μου βρίσκεται την περιοχή των Σιναράδων στην Κέρκυρα.Η ιστοσελίδα του γραφείου μου είναι η ακόλουθη: www.translinguamld.gr. Εκεί οι ενδιαφερομένοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γραφείο και τις δραστηριότητές του. Αποτελώ μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ με αριθμό μητρώου 226.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Doukaki Maria-Louisa (registration number: 226)


Διεύθυνση:

Street: Sinarades
Number: -
City: Corfu
Postal Code: 49084
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2661054556
Mobile: 6944940219
Email: info@translinguamld.gr
Website: http://www.translinguamld.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top