Μαυρίδου Ελένη (αρ. μητρώου: 227)


Διεύθυνση:

Οδός: Καραϊσκάκη
Αριθμός: 38
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 56626
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6972014871
Email: emavridou80@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Σουηδική, Γαλλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Σουηδική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Mavridou Eleni (registration number: 227)


Διεύθυνση:

Street: Karaiskaki St
Number: 38
City: Thessaloniki
Postal Code: 56626
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6972014871
Email: emavridou80@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, Swedish, French, Russian.

Target Languages: Greek, Swedish.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharnacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top