Καζίλα Μαρίνα (αρ. μητρώου: 228)


Διεύθυνση:

Οδός: Άγγελου Σικελιανού
Αριθμός: 7
Πόλη: Ρέθυμνο
Τ.Κ.: 74100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 306979665656
Email: marinakazila@gmail.com




Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2011

Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2015

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Kazila Marina (registration number: 228)


Διεύθυνση:

Street: Aggelou Sikelianou
Number: 7
City: Rethymno
Postal Code: 74100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 306979665656
Email: marinakazila@gmail.com




Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2007

Bachelor of French Language and Literature, ΕΚΠΑ, 2011

Bachelor of Spanish Language and Literature, ΕΚΠΑ, 2015

CAT Software:

MemoQ
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top