Μακρή Ειρήνη (αρ. μητρώου: 229)


Διεύθυνση:

Οδός: Καλυψούς
Αριθμός: 11
Πόλη: Πειραιάς
Τ.Κ.: 18539
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6934105668
Email: eirinimakri31@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Makri Eirini (registration number: 229)


Διεύθυνση:

Street: Kalipsous
Number: 11
City: Piraeus
Postal Code: 18539
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6934105668
Email: eirinimakri31@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top