Δημητρίου Ελένη (αρ. μητρώου: 230)


Διεύθυνση:

Οδός: Κωνσταντίνου Αθανάτου
Αριθμός: 70
Πόλη: Γλυφάδα
Τ.Κ.: 16561
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103202609
Κινητό: 6947774508
Email: nenadimitriou@gmail.com

Εξειδικεύσεις:

Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1991

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Dimitriou Helen (registration number: 230)


Διεύθυνση:

Street: Konstantinou Athanatou
Number: 70
City: Glyfada
Postal Code: 16561
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2103202609
Mobile: 6947774508
Email: nenadimitriou@gmail.com

Specialisations:

Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1991

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top