Παπαδοπούλου Όλγα (αρ. μητρώου: 231)


Διεύθυνση:

Οδός: Λουκά Ράλλη
Αριθμός: 112
Πόλη: Πειραιάς
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2104296922
Κινητό: 6979164231
Email: olgappd@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Papadopoulou Olga (registration number: 231)


Διεύθυνση:

Street: Louka Ralli
Number: 112
City: Piraeus
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2104296922
Mobile: 6979164231
Email: olgappd@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top