Καρακαντά Αλίνα (αρ. μητρώου: 232)


Διεύθυνση:

Οδός: Lüderitzstraße
Αριθμός: 15
Πόλη: Ζααρμπρούκεν
Τ.Κ.: 66123
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 4917634668951
Κινητό: 306978905567
Email: alinakarakanta@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Ρουμανική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Ρουμανική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Ρουμανική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Ρουμανική, Αγγλική.

Μεταφράστρια και ερευνήτρια στην υπολογιστική γλωσσολογία, με μητρικές γλώσσες την ελληνική και τη ρουμανική. Το ισχυρό ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο συνδυάζεται με πολυετή εμπειρία μετάφρασης, η οποία περιλαμβάνει έργα κυρίως σε νομικούς και τεχνικούς τομείς. Έχω εργαστεί σε όλα τα στάδια της ροής εργασίας της μετάφρασης, από την προεπεξεργασία έως την παράδοση. Εξειδικευμένη γνώση μεταφραστικών και γλωσσικών τεχνολογιών.

Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Μεταπτυχιακό δίπλωμα "Language Science and Technology", 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
CafeTran
MemoQ
Memsource
OmegaT
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
WordFast
MateCat
Lilt

Επιστροφή

Karakanta Alina (registration number: 232)


Διεύθυνση:

Street: Lüderitzstraße
Number: 15
City: Saarbrücken
Postal Code: 66123
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 4917634668951
Mobile: 306978905567
Email: alinakarakanta@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, Romanian, English, German.

Target Languages: Greek, Romanian, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: Greek, Romanian, English, German.

Target Languages: Greek, Romanian, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

MA in Language Science and Technology, Saarland University, 2017

CAT Software:

Across
CafeTran
MemoQ
Memsource
OmegaT
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
WordFast
MateCat
Lilt

Επιστροφή
Go to Top