Μπισμπίκη Κωνσταντίνα (αρ. μητρώου: 233)


Διεύθυνση:

Οδός: Ηριδανού
Αριθμός: 22Α
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 15344
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6946587462
Email: konnabis@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4

Επιστροφή

Bismpiki Konstantina (registration number: 233)


Διεύθυνση:

Street: Iridanou
Number: 22Α
City: Athens
Postal Code: 15344
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6946587462
Email: konnabis@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDLX
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4

Επιστροφή
Go to Top