Σαμίου Γεωργία (αρ. μητρώου: 235)


Διεύθυνση:

Οδός: Λεωφ. Κηφισίας
Αριθμός: 49
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11523
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2112168566
Κινητό: 6936969038
Email: info@medplus-translations.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Samiou Georgia (registration number: 235)


Διεύθυνση:

Street: Kifisias Ave.
Number: 49
City: Athens
Postal Code: 11523
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2112168566
Mobile: 6936969038
Email: info@medplus-translations.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Medicine and Pharnacy
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top