Φιλίππου Μαρία (αρ. μητρώου: 238)


Διεύθυνση:

Οδός: Ολυμπιάδα Εορδαίας
Αριθμός: -
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Τ.Κ.: 50200
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6937643542
Email: mariafil_@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Filippou Maria (registration number: 238)


Διεύθυνση:

Street: Olympiada Eordaia
Number: -
City: Ptolemaida
Postal Code: 50200
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6937643542
Email: mariafil_@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top