Ζαχαρής Βάιος (αρ. μητρώου: 239)


Διεύθυνση:

Οδός: Χριστομάνου
Αριθμός: 60
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41447
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6979776482
Κινητό:
Email: vaios.zaharis@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

MSc International Management, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource

Επιστροφή

Zacharis Vaios (registration number: 239)


Διεύθυνση:

Street: Christomanou
Number: 60
City: Larissa
Postal Code: 41447
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6979776482
Mobile:
Email: vaios.zaharis@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

MSc International Management, Royal Holloway, University of London, 2012

CAT Software:

MemoQ
Memsource

Επιστροφή
Go to Top