Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος (αρ. μητρώου: 24)


Διεύθυνση:

Οδός: Δ. Δημάδη
Αριθμός: 2
Πόλη: Κατερίνη
Τ.Κ.: 60133
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2351076934
Κινητό: 6977645535
Email: mkkgreece@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.mkk.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1995

Πτυχίο Διερμηνείας, 1995

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Christoforidis Konstantinos (registration number: 24)


Διεύθυνση:

Street: D. Dimadi
Number: 2
City: Katerini
Postal Code: 60133
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2351076934
Mobile: 6977645535
Email: mkkgreece@gmail.com
Website: http://www.mkk.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1995

Degree in Interpreting, DFLTI, Ionian University, 1996

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top