Λάζου Μαλαματίνα (αρ. μητρώου: 241)


Διεύθυνση:

Οδός: Αγίας Μαρίνας
Αριθμός: 15
Πόλη: Παιανία
Τ.Κ.: 19002
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6986209274
Email: matina.lazou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Translation Workspace
Wordbee
WordFast

Επιστροφή

Lazou Malamatina (registration number: 241)


Διεύθυνση:

Street: Agias Marinas street
Number: 15
City: Peania
Postal Code: 19002
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6986209274
Email: matina.lazou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Translation Workspace
Wordbee
WordFast

Επιστροφή
Go to Top