Φούρκα Αγνή (αρ. μητρώου: 245)


Διεύθυνση:

Οδός: Αγίου Βασιλείου
Αριθμός: 2
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54250
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2310316120
Κινητό:
Email: info@lingualab.gr
Ιστοσελίδα: http://www.lingualab.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική, Ισπανική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2015

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Τεχνολογία και Γλωσσική Εκπαίδευση, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
WordFast

Επιστροφή

Fourka Agni (registration number: 245)


Διεύθυνση:

Street: Agiou Vasileiou
Number: 2
City: Thessaloniki
Postal Code: 54250
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2310316120
Mobile:
Email: info@lingualab.gr
Website: http://www.lingualab.gr
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish, German.

Target Languages: Greek, English, French, Spanish, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

University Degree in Translation , Ionian University, 2015

Master's Degree in , 2017

CAT Software:

SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
WordFast

Επιστροφή
Go to Top