Ξανθοπούλου Μαρία (αρ. μητρώου: 246)


Διεύθυνση:

Οδός: Σκρα
Αριθμός: 72
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 17673
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2109514528
Κινητό: 6994989380
Email: info@translationembassy.com
Ιστοσελίδα: https://www.translationembassy.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Τουρκική, Γερμανική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική.

Επαγγελματίας μεταφράστρια και διερμηνέας με διεθνή εμπειρία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιδεικνύω μεγάλη δεξιότητα στη διαπολιτισμική επικοινωνία χάρη στο πλούσιο ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο και τις αξιόλογες επαγγελματικές μου εμπειρίες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Οι βαθιές γλωσσικές και πολιτισμικές μου γνώσεις μου επιτρέπουν να μεσολαβώ ανάμεσα σε πολιτισμούς και να διασφαλίζω την επιτυχή μετάδοση των μηνυμάτων του πελάτη στο απευθυνόμενο κοινό. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ▪ Μετάφραση ▪ Διερμηνεία συνεδρίων (ταυτόχρονη,διαδοχική,κοινοτική διερμηνεία και διερμηνεία διαμεσολάβησης) ▪ Διαχείριση έργων ▪ Επιμέλεια / Έλεγχος κειμένων

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διερμηνείας Συνεδρίων, 2012

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Xanthopoulou Maria (registration number: 246)


Διεύθυνση:

Street: Skra Street
Number: 72
City: Athens
Postal Code: 17673
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2109514528
Mobile: 6994989380
Email: info@translationembassy.com
Website: https://www.translationembassy.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, German, Turkish, Greek.

Target Languages: Greek, English, Turkish, German, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, German, Turkish, Greek.

Target Languages: English, French, German, Turkish, Greek.

I am an official translator and conference interpreter with international experience in several multicultural environments. A solid academic background and valuable professional experience throughout Europe are the characteristics which resulted in my advanced intercultural communication skills. With a deep linguistic and cultural knowledge I intermediate between cultures and make sure customers' choices are successfully transmitted to the targeted audience. PROFESSIONAL ROLES: ▪ Conference interpreter ▪ Legal and community interpreter ▪ Liaison interpreter ▪ Official (certified) translator ▪ Specialised translator LANGUAGES: English, Turkish, German, French, Greek Contact: info@translationembassy.com

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

MA in Conference Interpreting, Aristotle University, 2012

CAT Software:

MemoQ
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top