Ζουρνατζή Αλίκη (αρ. μητρώου: 250)


Διεύθυνση:

Οδός: Hauptstr.
Αριθμός: 74A
Πόλη: Unterhaching
Τ.Κ.: 82008
Χώρα: DE Γερμανία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00491743712374
Κινητό: 00306974834965
Email: alzour@otenet.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1993

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Zournatzi Aliki (registration number: 250)


Διεύθυνση:

Street: Hauptstr.
Number: 74A
City: Unterhaching
Postal Code: 82008
Country: DE Germany

Contact Information

Telephone: 00491743712374
Mobile: 00306974834965
Email: alzour@otenet.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1993

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top