Κουτσιαύτη Αθηνά (αρ. μητρώου: 251)


Διεύθυνση:

Πόλη: Μαρούσι
Τ.Κ.: 15124
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6979943461
Email: ath.koutsiafti@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Γερμανική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Δασολογία και καλλιέργεια
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
OmegaT
Passolo
SDL Trados Studio 2017
Termbase
WordFast

Επιστροφή

Koutsiafti Athina (registration number: 251)


Διεύθυνση:

City: Marousi
Postal Code: 15124
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6979943461
Email: ath.koutsiafti@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek, German.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Agriculture and Forestry
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

CAT Software:

Across
MemoQ
OmegaT
Passolo
SDL Trados Studio 2017
Termbase
WordFast

Επιστροφή
Go to Top