Ιωάννου Λαμπρίνα (αρ. μητρώου: 252)


Διεύθυνση:

Οδός: Πύρλα
Αριθμός: 25
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11145
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2155409050
Κινητό: 6980992844
Email: lambrina.ioannou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Ονομάζομαι Λαμπρίνα Ιωάννου και είμαι μεταφράστρια, απόφοιτη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσες εργασίας αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Επιπλέον, είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία" του ΕΚΠΑ. Πριν την απόκτηση του πτυχίου, εκπόνησα την πρακτική μου άσκηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και μετά την αποφοίτηση εκπόνησα επίσης πρακτική άσκηση στο μεταφραστικό γραφείο EL Translations, με παράλληλη εκμάθηση CAT tools. Έκτοτε, εργάστηκα ως freelancer, καθηγήτρια Αγγλικών τόσο σε φροντιστήριο όσο και με παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια εργάζομαι ως εσωτερική μεταφράστρια/Project Manager σε μεταφραστικό γραφείο, διευρύνοντας παράλληλα τις εξωτερικές συνεργασίες που διατηρώ. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής μου είναι τα νομικά, ιατρικά και τεχνικά κείμενα, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνολογία της πληροφορικής, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος, συμμετέχω στην ομάδα που συστήθηκε για τη συλλογική μετάφραση γαλλικών λογοτεχνικών και δοκιμιακών έργων, τα οποία βρίσκονται υπό έκδοση. Έχω συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, με ανακοίνωση στην 5η Συνάντηση Ελλήνων Μεταφρασεολόγων το Μάιο του 2015 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ο συλλογικός μεταφραστής ως ιδανικό αντηχείο της φωνής του συγγραφέα» (http://echo.frl.auth.gr/5th_trad_congress/proceedings/Papadima_Maria_et_al.pdf) και η εργασία μου «Η Πτώση, αναπαριστώντας την αφήγηση των ενοχών» δημοσιεύτηκε στον Μεταφρασεολογικό Η-τόμο «Διαγλωσσικές θεωρήσεις» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (http://metafraseis.enl.uoa.gr/fileadmin/metafraseis.enl.uoa.gr/uploads/Greek_Lambrina_Ioannou_PUBLICATION.pdf) στα αγγλικά και ελληνικά. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς και διά βίου μάθησης και κατάρτισης, παρακολούθησα πρόσφατα σεμινάριο εξειδίκευσης στη νομική ορολογία και μετάφραση στο ζεύγος Αγγλικά-Ελληνικά.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2012

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4

Επιστροφή

Ioannou Lambrina (registration number: 252)


Διεύθυνση:

Street: Pirla Str.
Number: 25
City: Athens
Postal Code: 11145
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2155409050
Mobile: 6980992844
Email: lambrina.ioannou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English, French.

Lambrina Ioannou has been working as a translator, reviewer and project manager since 2012, when she graduated from the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University. Subsequently, she obtained a Master's degree in Translation-Translatology from the Department of French Language and Literature of the National and Kapodistrian University of Athens in 2016. Her working languages are Greek, English, French and Spanish. In addition, she has attended specialization seminars in medical and legal translation as well as in CAT tools. She has worked for English language schools, translation agencies and she is currently working as in-house medical traslator in a managed care service provider.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Information Technology
Natural Sciences
Law and Administration
Literature
Medicine and Pharnacy

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2012

Inter-Faculty Postgraduate Programme “Translation-Translatology”, Faculties of English Studies, French Studies and German Studies of the School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens, 2016

CAT Software:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
WordFast
Wordfast Classic
Wordfast Pro 4

Επιστροφή
Go to Top