Χύτα Αικατερίνη (αρ. μητρώου: 255)


Διεύθυνση:

Οδός: Σπύρου Κοντομάρη
Αριθμός: 12
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2661043438
Κινητό: 6934877741
Email: chyta.katerina@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Θέματα περιβάλλοντος
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2011

Μεταπτυχιακό στην Μετάφραση, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados 2007

Επιστροφή

Chyta Aikaterini (registration number: 255)


Διεύθυνση:

Street: Spyrou Kontomari
Number: 12
City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2661043438
Mobile: 6934877741
Email: chyta.katerina@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Environmental Matters
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

European Master in Human Rights, E.Ma, EIUC, 2011

Master in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

CAT Software:

Memsource
SDL Trados 2007

Επιστροφή
Go to Top