Νασίκα Παναγιώτα (αρ. μητρώου: 259)


Διεύθυνση:

Οδός: Newtonstraat
Αριθμός: 363
Πόλη: Χάγη
Τ.Κ.: 2562 KL
Χώρα: NL Ολλανδία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 0031619415219
Email: yiota.nasika@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ
Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2002

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT

Επιστροφή

Nasika Panagiota (registration number: 259)


Διεύθυνση:

Street: Newtonstraat
Number: 363
City: The Hague
Postal Code: 2562 KL
Country: NL The Netherlands

Contact Information

Telephone:
Mobile: 0031619415219
Email: yiota.nasika@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Dutch, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Dutch, Spanish, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Economics, Commerce, Finance
Marketing
EU Documents

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2002

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2017
Transit NXT

Επιστροφή
Go to Top