Φραγκογιάννη Ζωή (αρ. μητρώου: 260)


Διεύθυνση:

Οδός: Ζέζα
Αριθμός: 5
Πόλη: Ζάκυνθος
Τ.Κ.: 29100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2695022052
Κινητό: 6948458122
Email: info@zoifragkogianni.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Fragkogianni Zoi (registration number: 260)


Διεύθυνση:

Street: Zeza
Number: 5
City: Zakynthos
Postal Code: 29100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2695022052
Mobile: 6948458122
Email: info@zoifragkogianni.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top