Παπαντωνίου Μαργαρίτα (αρ. μητρώου: 261)


Διεύθυνση:

Οδός: Μονεμβασίας
Αριθμός: 2
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11741
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6948084983
Email: margaritapapadoniou@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
Smartling

Επιστροφή

Papantoniou Margarita (registration number: 261)


Διεύθυνση:

Street: Monembasias
Number: 2
City: Athens
Postal Code: 11741
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6948084983
Email: margaritapapadoniou@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Translation Workspace
Smartling

Επιστροφή
Go to Top