Κατσαμάκη Ελένη (αρ. μητρώου: 262)


Διεύθυνση:

Οδός: Περγάμου
Αριθμός: 3
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 55131
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6949479594
Email: katsamaki.eleni@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Έχοντας πανεπιστημιακή εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία στη μετάφραση, την επιμέλεια, και την τοπική προσαρμογή κειμένων είμαι επαγγελματίας προσφέροντας γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες. Για τη βέλτιστη διασφάλιση ποιότητας των έργων χρησιμοποιώ ποικίλα εργαλεία υποβοήθησης της μεταφραστικής διαδικασίας (CAT tools). Οι γλώσσες εργασίας μου είναι η ελληνική, η αγγλική, η γερμανική και η ιταλική.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Μετάφραση, 2015

MBA in International Business, 2016

M. Sc in Software Localization, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
MemoQ
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT

Επιστροφή

Katsamaki Eleni (registration number: 262)


Διεύθυνση:

Street: Pergamou
Number: 3
City: Thessaloniki
Postal Code: 55131
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6949479594
Email: katsamaki.eleni@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German, Italian.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Translation, Ionian University, 2015

MBA in International Business, University of East London, 2016

M. Sc in Software Localization, Hochschule Anhalt , 2018

CAT Software:

Across
MemoQ
Passolo
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
Termbase
Transit
Transit + Termstar
Transit NXT

Επιστροφή
Go to Top