Μαυρίδη Βαλέρια (αρ. μητρώου: 266)


Διεύθυνση:

Οδός: Αγίας Λαύρας
Αριθμός: 16
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 15773
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6946971040
Email: valeriamavridi@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Ρωσική.


Εξειδικεύσεις:

Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX

Επιστροφή

Mavridi Valeria (registration number: 266)


Διεύθυνση:

Street: Agias Lauras
Number: 16
City: Athens
Postal Code: 15773
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6946971040
Email: valeriamavridi@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, French, Russian.

Target Languages: Greek, Russian.


Specialisations:

Media and the Arts
Industry and Technology in General
Information Technology
Medicine and Pharmacy
Sports, Recreation and Tourism
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

SDL Trados 2007
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
SDLX

Επιστροφή
Go to Top