Κηρολιβάνου Ιωάννα (αρ. μητρώου: 268)


Διεύθυνση:

Οδός: Ν. Στουρνάρα
Αριθμός: 9
Πόλη: Λευκάδα
Τ.Κ.: 31100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2645025088
Κινητό: 6971880813
Email: ionkir23@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Termbase

Επιστροφή

Kirolivanou Ioanna (registration number: 268)


Διεύθυνση:

Street: N. Stournara
Number: 9
City: Lefkada
Postal Code: 31100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2645025088
Mobile: 6971880813
Email: ionkir23@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: English, French, Spanish, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2017

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Termbase

Επιστροφή
Go to Top