Σαρρή Όλγα (αρ. μητρώου: 269)


Διεύθυνση:

Πόλη: Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Τ.Κ.: 30014
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2631039211
Κινητό: 6972957200
Email: olisarri@yahoo.co.uk
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1992

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
SmartCat
MateCat

Επιστροφή

Sarri Olga (registration number: 269)


Διεύθυνση:

City: Evinochori Messolonghiou
Postal Code: 30014
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2631039211
Mobile: 6972957200
Email: olisarri@yahoo.co.uk
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Spanish.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Literature

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1992

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
SmartCat
MateCat

Επιστροφή
Go to Top