Γλυμίτσας Γρηγόριος (αρ. μητρώου: 270)


Διεύθυνση:

Οδός: Καραολή & Δημητρίου
Αριθμός: 153
Πόλη: Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 56224
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2311242283
Κινητό: 6974289740
Email: grigoris.vsoffice@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.verbascripta.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, είμαι κάτοχος πτυχίου Μετάφρασης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα) και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Πολιτικές και Οικονομικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). Επιπλέον, έκανα πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο του Surrey, Guildford, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω εργαστεί ως freelancer και ως μισθωτός, και πλέον διατηρώ το δικό μου μεταφραστικό γραφείο από το Μάιο του 2018. Συνεχίζω παράλληλα την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, καθώς και την παρακολούθηση σεμιναρίων. Οι τομείς ειδίκευσής μου περιλαμβάνουν Νομικά, Οικονομικά, Δημόσια Έγγραφα, Τουριστικά, Ακαδημαϊκά / Πανεπιστημιακά κείμενα, Κείμενα της Ε.Ε., Ιστοσελίδες. Επιπρόσθετα, είμαι εγγεγραμμένος στη λίστα μεταφραστών του Γενικού Προξενείου της Γερμανίας και της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη. Χόμπι το τρέξιμο/γυμναστική και ο κινηματογράφος/θέατρο.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Glymitsas Grigoris (registration number: 270)


Διεύθυνση:

Street: Karaoli & Dimitriou
Number: 153
City: Evosmos, Thessaloniki
Postal Code: 56224
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2311242283
Mobile: 6974289740
Email: grigoris.vsoffice@gmail.com
Website: http://www.verbascripta.gr/
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German, French.

Target Languages: Greek, English, German, French.

I was born and raised in Evosmos Thessaloniki, I hold a first degree in Translation from the Ionian University (Corfu, Greece) and a postgraduate degree in Politics and Economics from the University of Macedonia (Thessaloniki, Greece). Additionally, I did an internship at the University of Surrey, Guildford, United Kingdom. I have worked as a freelancer and as an employee, and now I run my own translation office since May 2018. I continue also to learn Russian language and attend seminars. My areas of expertise include Legal, Business/Financial, Public Documents, Tourism-related, Academic / University, EU Texts, Websites. Furthemore, I am on the translators' list of the Consulate General of Germany and France in Thessaloniki. Hobbies: Running / Gymnastics and Cinema / Theater.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

ΜΑ in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe, Dept Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, 2013

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top