Ιορδανίδου Ελένη-Μαρία (αρ. μητρώου: 271)


Διεύθυνση:

Οδός: Χαριλάου Τρικούπη
Αριθμός: 22
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10679
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6947348195
Email: m.iordanidou@t-project.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Iordanidou Eleni-Maria (registration number: 271)


Διεύθυνση:

Street: Xarilaou Trikoupi
Number: 22
City: Athens
Postal Code: 10679
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6947348195
Email: m.iordanidou@t-project.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top