Ιορδανίδου Ελένη-Μαρία (αρ. μητρώου: 271)


Διεύθυνση:

Οδός: Φειδίου
Αριθμός: 6
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10678
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2130251607
Κινητό:
Email: m.iordanidou@t-project.gr
Ιστοσελίδα: https://www.t-project.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Iordanidou Eleni-Maria (registration number: 271)


Διεύθυνση:

Street: Fidiou
Number: 6
City: Athens
Postal Code: 10678
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2130251607
Mobile:
Email: m.iordanidou@t-project.gr
Website: https://www.t-project.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top