Μπουρουτζή Θεοδώρα (αρ. μητρώου: 272)


Διεύθυνση:

Οδός: Δευκαλίωνος
Αριθμός: 1
Πόλη: Λάρισα
Τ.Κ.: 41222
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2410255732
Κινητό: 6949548060
Email: translatus.larisa@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2013

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Bouroutzi Theodora (registration number: 272)


Διεύθυνση:

Street: Defkalionos
Number: 1
City: Larissa
Postal Code: 41222
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2410255732
Mobile: 6949548060
Email: translatus.larisa@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German, Russian.

Target Languages: Greek, English, German, Russian.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2013

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top