Νατσιοπούλου Πολυξένη (αρ. μητρώου: 275)


Διεύθυνση:

Οδός: Ηφαίστου
Αριθμός: 6-8-10
Πόλη: Κατερίνη
Τ.Κ.: 60133
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2351074700
Κινητό: 6942868668
Email: info@translatit.eu
Ιστοσελίδα: http://www.translatit.eu
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

H Νατσιοπούλου Πολυξένη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την οικονομική, νομική και πολιτική μετάφραση με γλώσσες εργασίας την ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική και τη ρωσική. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών φοίτησε στο School of Languages, Linguistics and Cultures του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο ασχολούμενη με τη λογοτεχνική, τεχνική, οικονομική μετάφραση αλλά και τον υποτιτλισμό. Εργάστηκε επίσης στην Υπηρεσία Πανεπιστημιακής & Επιστημονικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα αναλαμβάνοντας τη μετάφραση επιστημονικών άρθρων, αλληλογραφίας, συνεντεύξεων, κειμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και ενός δικτυακού τόπου. Από το 2010 συνεργάζεται με μεταφραστικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού ως freelancer ενώ από το 2018 είναι υπεύθυνη του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας, Translatit, στην πόλη της Κατερίνης όπου με τη βοήθεια ενός αξιόλογου δικτύου επαγγελματιών μεταφραστών αναλαμβάνει μεταφράσεις σε μεγάλο εύρος γλωσσών και θεματολογίας.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Μάρκετινγκ
Κείμενα ορολογίας παιχνιδιών (gaming, casino)
Καλλυντικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2008

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης: Οικονομική, Νομική & Πολιτική Μετάφραση, 2010

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Natsiopoulou Polyxeni (registration number: 275)


Διεύθυνση:

Street: Ifestou
Number: 6-8-10
City: Katerini
Postal Code: 60133
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2351074700
Mobile: 6942868668
Email: info@translatit.eu
Website: http://www.translatit.eu
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Russian, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.

Natsiopoulou Polyxeni is a graduate of the Department of Foreign Languages, Translation & Interpreting and holds a postgraduate diploma on economic, legal and political translation from the Ionian University of Corfu, in Greece, specializing in the Greek, English, French and Russian language. As an undergraduate student she also attended special courses on literary, technical, economic translation, and subtitling at the School of Languages, Linguistics and Cultures, at The University of Manchester, UK. She has also worked at the Service of Academic & Scientific Collaboration of the Embassy of France in Athens translating scientific articles, correspondence, interviews, texts of cultural events and a website. Since 2010, she has been working as a freelancer at several translation agencies in Greece and abroad and since 2018 she has been the owner of the Translation and Interpretation Centre, Translatit, in Katerini, Greece offering translation and interpretation services in a wide range of languages and a variety of fields of interest, supported by an excellent network of freelance translators.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism
Marketing
e-gaming
Cosmetics

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2008

Postgraduate Studies Programme “Translation Science”: Economic, Legal & Political Translation, DFLTI, Ionian University, 2010

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top