Βογιατζής Αλέξανδρος (αρ. μητρώου: 277)


Διεύθυνση:

Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου
Αριθμός: 113
Πόλη: Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6976030147
Email: al.vogiatzis@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2016

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
SmartCat
MateCat

Επιστροφή

Vogiatzis Alexandros (registration number: 277)


Διεύθυνση:

Street: Αndrea Papandreou
Number: 113
City: Neapoli Thessaloniki
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6976030147
Email: al.vogiatzis@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Media and the Arts
Industry and Technology in General
Economics, Commerce, Finance
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2016

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
SDL Trados Studio 2017
WordFast
SmartCat
MateCat

Επιστροφή
Go to Top