Βάσο Χριστιάννα (αρ. μητρώου: 279)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6984777918
Email: christiannavaso@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.

Πτυχιούχος μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου (2015) και απόφοιτος μεταπτυχιακών σπουδών πολιτιστικής διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου (2018). Από το 2017 εργάζομαι στους τομείς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και οπτικοακουστικής προσβασιμότητας. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης καθώς και προσβασιμότητας στον πολιτισμό.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Λογοτεχνία
Υποτιτλισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015

Μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2018

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Vaso Christianna (registration number: 279)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6984777918
Email: christiannavaso@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Literature
Subtitling

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2015

Master in Cultural Management, Panteion University, 2018

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top