Μουρατίδου Κατερίνα (αρ. μητρώου: 28)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: katerina.mouratidou.km@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Βεγγαλική, Ελληνική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Αθλητισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 1997

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Mouratidou Katerina (registration number: 28)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: katerina.mouratidou.km@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek, Spanish.

Target Languages: English, Greek, French.


Specialisations:

Sports

Degrees:

University Degree in Translation , Ionian University, 1997

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top